Vasterasluft.se

Aktuell luftkvalitet vid Melkertorget i Västerås

Partikelhalt (PM10 & PM2.5)

 

Partiklar mindre än 10 mikrometer i diameter kallas PM10 och partiklar mindre än 2,5 mikrometer kallas för PM2.5. Dessa partiklar finns överallt i omgivningsluften och kan ta sig ner i lungorna och orsaka lungsjukdomar. PM10 partiklar uppstår främst från dubbdäcksslitage, förbränning och havsvågor medans PM2.5 främst uppstår från förbränning och industriprocesser.

 

Halterna av PM10 och PM2.5 i Sverige har generellt minskat sedan 2000. I vissa Svenska städer finns fortfarande överskridande av miljökvalitetsnormerna för PM10 och endast i södra Sverige finns överskridande av miljömålets årsmedelvärde för PM2.5 (10µg/m³).

 

NUT, ÖUT och MKN i graferna nedan gäller endast PM10 då dessa gränsvärde ej finns för PM2.5.

Det är möjligt att zooma i graferna nedan, vänsterklicka och håll nere musknappen. Dra sedan åt höger för att zooma in. För att komma tillbaka till normal zoom tryck på knappen "Reset zoom".

I graferna finns tre gränsvärden representerade med grön, gul och röd punktlinje. Dessa finns förklarade här: NFS 2016:9.

 

MKN = Miljökvalitetsnorm

ÖUT = Övre Utvärderingströskel

NUT = Nedre Utvärderingströskel

(Preliminära mätdata, ej slutligt validerade)

Trelleborgsluft.se

Vasterasluft.se

Aktuell luftkvalitet vid Hamngatan i Trelleborg

Aktuell luftkvalitet i Västerås