Vasterasluft.se

Aktuell luftkvalitet vid Melkertorget i Västerås

Information

 

Mätningarna av luftkvaliteten utförs med svenskutvecklade och svensktillverkade mätinstrument som använder sig av två olika sorters mätteknik. Gaskomponenterna kvävedioxid mäts med hjälp av DOAS teknik och partikelfraktionen PM10 / PM2.5 mäts med hjälp av optisk ljusspridning.

 

OPSIS AB har sedan 1985 utvecklat, tillverkat och  haft driftansvar för mätinstrument för luftkvalitetsmätningar. Företaget har idag ca 100 anställda och är en av  marknadens ledande tillverkare av sådana instrument. Företaget är aktivt och har kunder i hela världen.

 

Mer information finns tillgängligt på OPSIS hemsida www.opsis.se och på  PALAS hemsida www.palas.de.

Trelleborgsluft.se

Vasterasluft.se

Aktuell luftkvalitet vid Hamngatan i Trelleborg

Aktuell luftkvalitet i Västerås