Vasterasluft.se

Aktuell luftkvalitet vid Melkertorget i Västerås

Sedan början av 2017 mäter OPSIS AB luftkvaliteten i Västerås på uppdrag av Västerås stad. Mätningarna sker i enlighet med Naturvårdsverkets miljökvalitetsnorm (NFS 2016:9) för kvävedioxid (NO2), och partikelhalt av fraktionerna PM10 och PM2.5.

 

Resultaten av mätningarna går att se i nära realtid genom att välja parameter i menyn ovan.

 

För mer information om OPSIS AB, mätutrustningen och mätteknikerna vänligen gå vidare till informationssidan eller opsis.se.

 

Nedan visas bilder av mätsystemet på Melkertorget i centrala Västerås.

Trelleborgsluft.se

Vasterasluft.se

Aktuell luftkvalitet vid Hamngatan i Trelleborg

Aktuell luftkvalitet i Västerås